Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Videregående opplæring
08947: Elever, lærlinger, lærekandidater og deltakere i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter kjønn, alder og skoleslag (2006 - 2016)
09378: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (F) (2010 - 2016)
09377: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter kurstrinn og studieretning/utdanningsprogram (2011 - 2016)
09236: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter kjønn og innvandringskategori (2004 - 2016)
09382: Andel 16-18 åringer som er elever, lærlinger eller lærekandidater i videregående opplæring, etter innvandringskategori og kjønn (prosent) (2010 - 2016)
06382: Elever og lærlinger i videregående opplæring, etter kjønn og utdanningsprogram (2010 - 2016)
05958: Elever og lærlinger i videregående opplæring, med innvandrerbakgrunn, etter kjønn (F) (2005 - 2016)
05363: Elever i videregående opplæring, etter alder (F) (2001 - 2016)
05430: Elever i videregående opplæring, etter kurstrinn og studieretning/utdanningsprogram (2001 - 2016)
05326: Elever i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram og skolen sitt eierforhold (F) (2001 - 2016)
Lærlinger
05364: Lærlinger, etter kjønn og studieretning/utdanningsprogram (2003 - 2016)
05376: Lærlinger, etter alder (F) (2003 - 2016)
Fullførte utdanninger
09012: Avlagte fag- og svenneprøver, etter elevens alder, læreform og resultat (1998-1999 - 2015-2016)
09336: Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat (2010-2011 - 2015-2016)
Folkehøgskoler
09014: Folkehøgskoler. Elever fra forrige skoleår, etter alder, kjønn og resultat (F) (2009-2010 - 2015-2016)
05352: Folkehøgskoler, langkurs. Elever fra forrige skoleår, etter alder og fullført/avbrutt utdanning (F) (2005 - 2016)
04556: Folkehøgskoler, langkurs. Elever per 1. oktober, etter bostedsfylke og alder (F) (2005 - 2016)
05336: Folkehøgskoler, langkurs. Søkere, etter kjønn og alder (F) (2005 - 2016)
KOSTRA
06942: C1. Konsern - Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
06939: C1. Konsern - Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (2007 - 2016)
06428: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
06426: C. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
06401: C. Videregående opplæring - kvalitet (F) (2000 - 2016)
06414: Videregående opplæring - skoler (V) (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
06481: Lærekandidater i videregående opplæring (F) (avslutta serie) (2006 Revidert - 2015)
05354: Folkehøgskoler. Elever som fullførte eller avbrøt en utdanning, etter kjønn og statsborgerskap (avslutta serie) (2004 - 2015)
05347: Elever i teknisk fagskole, etter linje. Foreløpige tall (avslutta serie) (2004)
05350: Elever i teknisk fagskole. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (2004)
05390: Avlagte fag- og svenneprøver, etter kjønn, alder og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) (2002-2003 - 2011-2012)
05372: Elever i videregående opplæring, etter kjønn, kurstrinn og studieretningstype (F) (avslutta serie) (2001 - 2005 Revidert)
05194: Elever i videregående opplæring, etter kjønn og kurstrinn (F) (avslutta serie) (2001 - 2005 Revidert)
05391: Avlagte fag- og svenneprøver, etter kjønn. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (2002-2003 - 2011-2012)
05383: Elever i videregående opplæring, etter kjønn og studieretning (avslutta serie) (2001 - 2005 Revidert)
05388: Avlagte fag- og svenneprøver, etter studieretning og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) (2002-2003 - 2011-2012)
05359: Elever i videregående opplæring med innvandrerbakgrunn, etter bostedsfylke og innvandringskategori (F) (avslutta serie) (2001 - 2005 Revidert)
05950: Studenter i fagskole, etter linje og skoleslag (avslutta serie) (2005 - 2005 Revidert)
05373: Voksne i tilrettelagte tilbud, etter studieretning. Foreløpige tall (avslutta serie) (2004)
04558: Folkehøgskoler, langkurs. Elever, etter kjønn, alder, statsborgerskap og skolefylke (F) (avslutta serie) (2003)
05960: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon. Foreløpige tall (avslutta serie) (2005 - 2011)
05389: Lærlinger, etter kjønn, alder og studieretning. Foreløpige tall (avslutta serie) (2003 - 2012)
05601: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående opplæring, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon (avslutta serie) (2004 - 2010)
05374: Lærlinger og nye lærlinger, etter kjønn. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (2003 - 2012)
05459: C1. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) (1999 - 2005)
04919: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (avslutta serie) (1999 - 2005)
05460: C2. Videregående opplæring - elever, lærlinger og personell - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) (1999 - 2005)
06033: C3. Videregående opplæring - resultater, overganger og gjennomstrømning - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) (1999 - 2005)
05461: Videregående opplæring, etter skole (avslutta serie) (1999 - 2005)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken