Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12248: Gjennomføring blant lærlinger i videregående opplæring, etter gjennomføringstid (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomføring blant lærlinger i videregående opplæring som begynte i vg1 for første gang et bestemt år, og status etter 4 år. Tallet inkluderer både lærlinger i bedrift og fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Tallene er etter elevens skolefylke i vg3/lære.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.