Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05194: Elever i videregående opplæring, etter kjønn og kurstrinn (F) (avslutta serie) 2001 - 2005 Revidert

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenter på forkurs for ingeniørhøgskole er inkludert i tallene til og med årgang 2004.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.