Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

06033: C3. Videregående opplæring - resultater, overganger og gjennomstrømning - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall kurs avsluttet - GRK, VKI og VKII , Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, målt i antall kurs , Antall kurs avsluttet - grunnkurs ,

Valgt 1 av totalt 66

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000