Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06033: C3. Videregående opplæring - resultater, overganger og gjennomstrømning - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
01.09.2006 10:00
Antall kurs avsluttet - GRK, VKI og VKII:
Kurs
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, målt i antall kurs:
Kurs
Antall kurs avsluttet - grunnkurs:
Kurs
Antall kurs bestått - grunnkurs:
Kurs
Antall kurs avsluttet - VKI:
Kurs
Antall kurs bestått - VKI:
Kurs
Antall kurs avsluttet - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av kvinnelige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av kvinnelige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av mannlige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av mannlige elever - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever med innv.bakgrunn - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av elever med innv.bakgrunn - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
Personer
Antall kurs bestått av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
Kurs
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
Kurs
Antall kurs bestått av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
Kurs
Antall avlagte fag- og svenneprøver:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver:
Prøver
Antall meget godt beståtte fag- og svenneprøver:
Prøver
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
Prøver
Antall avlagte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
Prøver
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
Prøver
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
Prøver
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
Personer
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
Personer
Elever m innvandringsbakgr som avsluttet grunnsk på våren:
Personer
Elever m innvandringsbakgr som var i vgo samme høst som de fullførte grsk:
Personer
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, kvinner:
Personer
Elever, kvinner, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
Personer
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, menn:
Personer
Elever, menn, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
Personer
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
Personer
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Elever med innvandringsbakgrunn som avsluttet vgo med studiekomp:
Personer
Studenter m innvandringsbakgr, som var i høyere utd samme år som de avsl vgo:
Personer
Elever, kvinner, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
Personer
Studenter, kvinner, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Elever, menn, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
Personer
Studenter, menn, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, kvinner:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, kvinner:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, kvinner:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, menn:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, menn:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, menn:
Personer
Elever og lærl m innvandringsbakgr startet grunnkurs for fem år siden:
Personer
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo i løpet av fem år:
Personer
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo på normert tid:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m grskutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m grsk utd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m grsk utd:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m vgutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m vgutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m vgutd:
Personer
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m høyereutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m høyereutd:
Personer
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m høyereutd:
Personer
Antall kurs avsluttet - GRK, VKI og VKII:
1.1.
Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, målt i antall kurs:
1.1.
Antall kurs avsluttet - grunnkurs:
1.1.
Antall kurs bestått - grunnkurs:
1.1.
Antall kurs avsluttet - VKI:
1.1.
Antall kurs bestått - VKI:
1.1.
Antall kurs avsluttet - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av kvinnelige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av kvinnelige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av mannlige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av mannlige elever - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever med innv.bakgrunn - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever med innv.bakgrunn - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever m foreldre m grunnskoleutd - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever m foreldre m utd på videreg nivå - VKII:
1.1.
Antall kurs avsluttet av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
1.1.
Antall kurs bestått av elever m foreldre m høyere utd - VKII:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Antall meget godt beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kvinnelige kandidater:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, mannlige kandidater:
1.1.
Antall avlagte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
1.1.
Antall beståtte fag- og svenneprøver, kandidater m innv.bakgrunn:
1.1.
Elever som avsluttet grunnskole på våren:
1.1.
Elever som var i vgo samme høst som de avsluttet grunnskole:
1.1.
Elever m innvandringsbakgr som avsluttet grunnsk på våren:
1.1.
Elever m innvandringsbakgr som var i vgo samme høst som de fullførte grsk:
1.1.
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, kvinner:
1.1.
Elever, kvinner, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
1.1.
Elever, som avsluttet grunnskole på våren, menn:
1.1.
Elever, menn, som var i vgo samme høst som de fullførte grunnskolen:
1.1.
Elever som avsluttet videregående opplæring med studiekompetanse:
1.1.
Studenter som var i høyere utdanning samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Elever med innvandringsbakgrunn som avsluttet vgo med studiekomp:
1.1.
Studenter m innvandringsbakgr, som var i høyere utd samme år som de avsl vgo:
1.1.
Elever, kvinner, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
1.1.
Studenter, kvinner, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Elever, menn, som avsluttet vgo med studiekompetanse:
1.1.
Studenter, menn, som var i høyere utd samme år som de avsluttet vgo:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, kvinner:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, kvinner:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, kvinner:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, menn:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, menn:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, menn:
1.1.
Elever og lærl m innvandringsbakgr startet grunnkurs for fem år siden:
1.1.
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Elever og lærl m innvandringsbakgr bestått vgo på normert tid:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m grskutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m grsk utd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m grsk utd:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m vgutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m vgutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m vgutd:
1.1.
Elever og lærl startet grunnkurs for fem år siden, foreldre m høyereutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo i løpet av fem år, foreldre m høyereutd:
1.1.
Elever og lærl bestått vgo på normert tid, foreldre m høyereutd:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall kurs avsluttet - GRK, VKI og VKII , Elever som har sluttet i løpet av skoleåret, målt i antall kurs , Antall kurs avsluttet - grunnkurs ,

Valgt 1 av totalt 66

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000