Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05354: Folkehøgskoler. Elever som fullførte eller avbrøt en utdanning, etter kjønn og statsborgerskap (avslutta serie) 2004 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norge , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 261

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall, to-tall og tre-tall i tabellen er endret til '.' for å ivareta personvernet.

statsborgerskap

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro