Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06426: C. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
15.03.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, videregående opplæring:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, videregående opplæring:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510-590 utdanning i fylkeskommunen:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring:
1000 Kroner
Bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. refusjon fra andre fylkeskomm:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 520 pedagogisk ledelse og ped. fellesutg:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 522-526, 528, 530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 559 landslinjer:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Studiespesialisering (521):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Idrettsfag (527):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Musikk, dans og drama (529):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Kunst, design og arkitektur (533):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Elektrofag (523):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Design og håndverk (524):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Restaurant- og matfag (525):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Helse- og oppvekstfag (526):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Teknikk og industriell produksjon (528):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Medier og kommunikasjon (530):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Naturbruk (531):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg utdprog Service og samferdsel (532):
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 590 andre undervisningsformål:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse og ped. fellesutg:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 521-533, 559 alle utdanningsprogram:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 559 landslinjer:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 554 fagskole:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 590 andre undervisningsformål:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 510-590 utdanning i fylkeskommunen:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 510-562 videregående opplæring i skole:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS og andre (private) 570 fagopplæring i arbeidslivet:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 510 skolelokaler og internater:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 515 skoleforvaltning:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 520 ped. ledelse og ped. fellesutgifter:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 559 landslinjer:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 521 utdprog Studiespesialisering:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 527 utdprog Idrettsfag:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 529 utdprog Musikk, dans og drama:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 533 utdprog Kunst, design og arkitektur:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 523 utdprog Elektrofag:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 524 utdprog Design og håndverk:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 525 utdprog Restaurant- og matfag:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 526 utdprog Helse- og oppvekstfag:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 530 utdprog Medier og kommunikasjon:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 531 utdprog Naturbruk:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 532 utdprog Service og samferdsel:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS og andre (private) 581 voksenoppl etter oppl loven:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 554 fagskoleutdanning:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 590 andre undervisningsformål:
1000 Kroner
Utgifter transport, under skolelokaler og internater (art 170 for funksjon 510):
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560):
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561):
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skolelokaler og internater (510):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til skoleforvaltning (515):
1000 Kroner
Netto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til landslinjer (559):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (562):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til fagskoleutdanning (554):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1000 Kroner
Økonomisk belastning videregående opplæring i skole (510-562, unntatt 554):
1000 Kroner
Økonomisk belastning fagopplæring i arbeidslivet (570):
1000 Kroner
Økonomisk belastning skolelokaler, forvaltning og internater (510):
1000 Kroner
Økonomisk belastning skoleforvaltning (515):
1000 Kroner
Økonomisk belastning ped. ledelse og ped. fellesutgifter (520):
1000 Kroner
Økonomisk belastning alle utdanningsprogram (521-533, 559):
1000 Kroner
Økonomisk belastning studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533):
1000 Kroner
Økonomisk belastning yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532):
1000 Kroner
Økonomisk belastning landslinjer (559):
1000 Kroner
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (560):
1000 Kroner
Økonomisk belastning oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561):
1000 Kroner
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (562):
1000 Kroner
Økonomisk belastning andre undervisningsformål (590):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Studiespesialisering (521):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Idrettsfag (527):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Musikk, dans og drama (529):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Kunst, design og arkitektur (533):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Elektrofag (523):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Design og håndverk (524):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Restaurant- og matfag (525):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Helse- og oppvekstfag (526):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Teknikk og industriell produksjon (528):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Medier og kommunikasjon (530):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Naturbruk (531):
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Service og samferdsel (532):
1000 Kroner
Økonomisk belastning voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1000 Kroner
Økonomisk belastning fagskoleutdanning (554):
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1.1.
Mva-refusjon investering, videregående opplæring:
1.1.
Mva-refusjon drift, videregående opplæring:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-590 utdanning i fylkeskommunen:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring:
1.1.
Bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. refusjon fra andre fylkeskomm:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private:
1.1.
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater:
1.1.
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning:
1.1.
Korr bto driftsutg 520 pedagogisk ledelse og ped. fellesutg:
1.1.
Korr bto driftsutg 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Korr bto driftsutg 522-526, 528, 530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1.1.
Korr bto driftsutg 559 landslinjer:
1.1.
Korr bto driftsutg 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1.1.
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1.1.
Korr bto driftsutg 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Studiespesialisering (521):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Idrettsfag (527):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Musikk, dans og drama (529):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Kunst, design og arkitektur (533):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Elektrofag (523):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Design og håndverk (524):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Restaurant- og matfag (525):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Helse- og oppvekstfag (526):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Teknikk og industriell produksjon (528):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Medier og kommunikasjon (530):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Naturbruk (531):
1.1.
Korr bto driftsutg utdprog Service og samferdsel (532):
1.1.
Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven:
1.1.
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning:
1.1.
Korr bto driftsutg 590 andre undervisningsformål:
1.1.
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse og ped. fellesutg:
1.1.
Lønnsutgifter 521-533, 559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Lønnsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1.1.
Lønnsutgifter 559 landslinjer:
1.1.
Lønnsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring:
1.1.
Lønnsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1.1.
Lønnsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring:
1.1.
Lønnsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven:
1.1.
Lønnsutgifter 554 fagskole:
1.1.
Lønnsutgifter 590 andre undervisningsformål:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 510-590 utdanning i fylkeskommunen:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 510-562 videregående opplæring i skole:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS og andre (private) 570 fagopplæring i arbeidslivet:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 510 skolelokaler og internater:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 515 skoleforvaltning:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 520 ped. ledelse og ped. fellesutgifter:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 521-533,559 alle utdanningsprogram:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 559 landslinjer:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 521 utdprog Studiespesialisering:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 527 utdprog Idrettsfag:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 529 utdprog Musikk, dans og drama:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 522 utdprog Bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 533 utdprog Kunst, design og arkitektur:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 523 utdprog Elektrofag:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 524 utdprog Design og håndverk:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 525 utdprog Restaurant- og matfag:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 526 utdprog Helse- og oppvekstfag:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 528 utdprog Teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 530 utdprog Medier og kommunikasjon:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 531 utdprog Naturbruk:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 532 utdprog Service og samferdsel:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS og andre (private) 581 voksenoppl etter oppl loven:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 554 fagskoleutdanning:
1.1.
Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS 590 andre undervisningsformål:
1.1.
Utgifter transport, under skolelokaler og internater (art 170 for funksjon 510):
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560):
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561):
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562):
1.1.
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler og internater (510):
1.1.
Netto driftsutgifter til skoleforvaltning (515):
1.1.
Netto driftsutg ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520):
1.1.
Netto driftsutgifter til studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533):
1.1.
Netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532):
1.1.
Netto driftsutgifter til landslinjer (559):
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (560):
1.1.
Netto driftsutgifter til oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561):
1.1.
Netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (562):
1.1.
Netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570):
1.1.
Netto driftsutgifter til voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1.1.
Netto driftsutgifter til fagskoleutdanning (554):
1.1.
Netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590):
1.1.
Økonomisk belastning utdanning i fylkeskommunen (510-590):
1.1.
Økonomisk belastning videregående opplæring i skole (510-562, unntatt 554):
1.1.
Økonomisk belastning fagopplæring i arbeidslivet (570):
1.1.
Økonomisk belastning skolelokaler, forvaltning og internater (510):
1.1.
Økonomisk belastning skoleforvaltning (515):
1.1.
Økonomisk belastning ped. ledelse og ped. fellesutgifter (520):
1.1.
Økonomisk belastning alle utdanningsprogram (521-533, 559):
1.1.
Økonomisk belastning studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533):
1.1.
Økonomisk belastning yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532):
1.1.
Økonomisk belastning landslinjer (559):
1.1.
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (560):
1.1.
Økonomisk belastning oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561):
1.1.
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (562):
1.1.
Økonomisk belastning andre undervisningsformål (590):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Studiespesialisering (521):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Idrettsfag (527):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Musikk, dans og drama (529):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Kunst, design og arkitektur (533):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Elektrofag (523):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Design og håndverk (524):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Restaurant- og matfag (525):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Helse- og oppvekstfag (526):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Teknikk og industriell produksjon (528):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Medier og kommunikasjon (530):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Naturbruk (531):
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Service og samferdsel (532):
1.1.
Økonomisk belastning voksenopplæring etter opplæringsloven (581):
1.1.
Økonomisk belastning fagskoleutdanning (554):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590) , Mva-refusjon investering, videregående opplæring , Mva-refusjon drift, videregående opplæring ,

Valgt 1 av totalt 120

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2006 nytt faktaark s.f.a. Kunnskapsløftet. Tabeller for perioden 1999 - 2005 i Statistikkbanken. Det er fra og med regnskapsåret 2004 innført en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Denne ordningen påvirker regnskapsbegreper som omfatter driftsutgifter og driftsinntekter, og kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004. For området videregående opplæring har ordningen effekt for to serier av mellomregninger og økonomiske nøkkeltall, fra og med regnskapsåret 2004: For netto driftsutgifter gjelder at art 728 (Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet) ikke er trukket fra i 'Netto driftsutgifter'. For korrigerte brutto driftsutgifter innebærer ordningen at art 429 (Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon) er inkludert i 'Korrigerte brutto driftsutgifter' samtidig som det korrigeres for art 729 (Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet). MVA-kompensasjonsordningen fører til en reduksjon i nivået på 'Korrigert brutto driftsutgifter' i forhold til 2003, alt annet likt. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.