Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13586: Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2022

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2023 08:00
Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
I vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
På studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
På yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
I vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
På studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
På yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall) , Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall) , Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for voksne deltagere i forrige skoleår publisert for 2017 referer til skoleåret 2016-2017, 2016 til skoleåret 2015-2016 og 2015 til skoleåret 2014-2015. Antall voksne deltakere etter skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.