Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12251: Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Deltakere startet i videregående opplæring for fem år siden (antall) , Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (antall) , Deltakere bestått videregående opplæring på normert tid (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre som startet i vg1 et bestemt år, med status etter 5 år. Voksne som har begynt i videregående opplæring 3 år forutfor statistikkåret inkluderes ikke i tallene. Tallene er etter skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.