Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12199: Søkere i videregående opplæring (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Søkere til elevplass (antall):
antall
Søkere til elevplass som har blitt elev (antall):
antall
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (antall):
antall
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (prosent):
prosent
Søkere til lærlingplass (antall):
antall
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling (antall):
antall
Søkere til lærlingplass som har blitt lærlinger (prosent):
prosent
Søkere som ikke har fått plass (antall):
antall
Søkere som ikke er i opplæring per 1.10 (prosent):
prosent
Søkere til elevplass uten rett (antall):
antall
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev (antall):
antall
Søkere til elevplass (antall):
15.06
Søkere til elevplass som har blitt elev (antall):
15.06 (søkere), 01.10 (elever)
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (antall):
15.06 (søkere), 01.10 (elever)
Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (prosent):
15.06 (søkere), 01.10 (elever)
Søkere til lærlingplass (antall):
15.06
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling (antall):
15.06 (søkere), 01.10 (lærlinger)
Søkere til lærlingplass som har blitt lærlinger (prosent):
15.06 (søkere), 01.10 (lærlinger)
Søkere som ikke har fått plass (antall):
15.06 (søkere), 01.10 (elever og lærlinger)
Søkere som ikke er i opplæring per 1.10 (prosent):
15.06 (søkere), 01.10 (elever og lærlinger)
Søkere til elevplass uten rett (antall):
15.06
Søkere til elevplass uten rett som har blitt elev (antall):
15.06 (søkere), 01.10 (elever)
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Søkere til elevplass (antall) , Søkere til elevplass som har blitt elev (antall) , Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene fremkommer ved kobling mellom søkertall per 15. juli og elev- og lærlingtall per 01. oktober. Søkertallet omfatter også elever per 01. oktober som ikke hadde søkt ordinært gjennom VIGO. Tallene aggregeres til fylkesnivå ut i fra søkertallene, og det er søkernes førsteønsker som beholdes. Kilde: Utdanningsdirektoratet/VIGO. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.