Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12199: Søkere i videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Søkere til elevplass (antall) , Søkere til elevplass som har blitt elev (antall) , Elever som har fått oppfylt førsteønske til utdanningsprogram (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene fremkommer ved kobling mellom søkertall per 15. juli og elev- og lærlingtall per 01. oktober. Søkertallet omfatter også elever per 01. oktober som ikke hadde søkt ordinært gjennom VIGO. Tallene aggregeres til fylkesnivå ut i fra søkertallene, og det er søkernes førsteønsker som beholdes. Kilde: Utdanningsdirektoratet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.