Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05461: Videregående opplæring, etter skole (avslutta serie) 1999 - 2005

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall elever , Antall elever, kvinner , Antall elever, menn ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE (FYLKESKOMMUNAL) , 01 BORG VIDEREGÅENDE SKOLE (FYLKESKOMMUNAL) , 01 FREDERIK II VIDEREGÅENDE SKOLE (FYLKESKOMMUNAL) ,

Valgt 0 av totalt 542

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enheter i institusjonspubliseringen defineres ut ifra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring, for fylkeskommunale skoler også studenter i fagskoleutdanning. Før 2005 vil skoler som har både videregående opplæring og fagskoleutdanning inneholde begge grupper uavhengig av eierform. Hvis det er registrert voksne i videregående opplæring i tilbud tilpasset voksne på skolen, er disse tatt med i elevtallene. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variabler med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler. Elever ved skolen som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning som angitt over, er ikke tatt med. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.