Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05460: C2. Videregående opplæring - elever, lærlinger og personell - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
14.06.2006 10:00
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke:
Personer
Elever og lærlinger 16-18 år, bostedsfylke:
Personer
Elever 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, skolefylke:
Personer
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, bostedsfylke:
Personer
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, skolefylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, menn, bostedsfylke:
Personer
Elever i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Elever i allmennfaglige studieretninger, skolefylke:
Personer
Elever i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Elever i yrkesfaglige studieretninger, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for idrettsfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for idrettsfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for naturbruk, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for naturbruk, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for formgivingsfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for formgivingsfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for byggfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for byggfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for tekniske byggfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for tekniske byggfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for elektrofag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for elektrofag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for mekaniske fag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for mekaniske fag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for trearbeidsfag, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for trearbeidsfag, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, skolefylke:
Personer
Elever i studieretning for salg og service, bostedsfylke:
Personer
Elever i studieretning for salg og service, skolefylke:
Personer
Elever i landslinjer, bostedsfylke:
Personer
Elever i landslinjer, skolefylke:
Personer
Elever i grunnkurs, bostedsfylke:
Personer
Elever i VKI, bostedsfylke:
Personer
Elever i VKII, bostedsfylke:
Personer
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, bostedsfylke:
Personer
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, skolefylke:
Personer
Elever bosatt utenfor skolefylke:
Personer
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Elever med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, etter bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, etter bostedsfylke, i fjor:
Personer
Lærlinger, etter læreplassfylke:
Personer
Lærlinger, etter læreplassfylke, i fjor:
Personer
Lærlinger, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, menn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
Personer
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
Personer
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, nye, siste år, menn, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger, omfang, læreplassfylke:
Antall
Lærlinger, omfang, læreplassfylke, i fjor:
Antall
Personer i videregående opplæring totalt, bostedsfylke:
Personer
Elever i videregående opplæring, uten voksenstatus, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger totalt, bostedsfylke:
Personer
Elever 20 år og eldre, uten voksenstatus, bostedsfylke:
Personer
Lærlinger 21 år og eldre, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, skolefylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, opplæring/realkomp.vurdering, unntatt lærlinger, skolefylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, menn, bostedsfylke:
Personer
Voksne som søker sluttkompetanse fra videregående opplæring, bostedsfylke:
Personer
Voksne søkere som har fått tilbud om opplæring, bostedsfylke:
Personer
Voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår, bostedsfylke:
Personer
Voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår, bostedsfylke:
Personer
Voksne med gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering, bostedsfylke:
Personer
Voksne praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
Personer
Voksne med bestått teorioppl for praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
Personer
Voksne med tilbud om avkortet opplæring, bostedsfylke:
Personer
Søkere til elevplass:
Personer
Søkere til elevplass som har blitt elev:
Personer
Elever som har fått oppfylt førsteønske:
Personer
Søkere til lærlingplass:
Personer
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
Personer
Lærlinger som har fått oppfylt førsteønske:
Personer
Søkere som ikke har fått plass:
Personer
Søkere uten rett:
Personer
Søkere uten rett som har kommet inn:
Personer
Elever i alternativ VKII i skole, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, kvinner, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, menn, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, menn, bostedsfylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke, i fjor:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke:
Personer
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke, i fjor:
Personer
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring:
Antall
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger:
Antall
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger:
Antall
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon:
Antall
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag:
Antall
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag, i fjor:
Antall
Helårsekvivalenter i landslinjer:
Antall
Helårsekvivalenter i landslinjer, i fjor:
Antall
Videregående skoler i alt:
Skoler
Videregående skoler, fylkeskommunale:
Skoler
Videregående skoler, kommunale:
Skoler
Videregående skoler, statlige:
Skoler
Videregående skoler, frittstående:
Skoler
Lærertimer:
Timer
Elever, skoler med lærertimer:
Personer
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
Avtalte årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk minus fravær:
Avtalte årsverk
Lærere, antall:
Personer
Lærere, kvinner:
Personer
Lærere, menn:
Personer
Lærere i heltidsstilling:
Personer
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
Personer
Lærere 40 år og yngre:
Personer
Lærere over 50 år:
Personer
Lærere over 60 år:
Personer
Ungdom 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke:
1.1.
Elever og lærlinger 16-18 år, bostedsfylke:
1.1.
Elever 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Ungdom 16-18 år i utdanning utenfor videreg opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, skolefylke:
1.1.
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, bostedsfylke:
1.1.
Elever i ordinær vgo reg m voksenstatus, skolefylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, menn, bostedsfylke:
1.1.
Elever i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Elever i allmennfaglige studieretninger, skolefylke:
1.1.
Elever i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Elever i yrkesfaglige studieretninger, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for allmenne, økonomiske og adm fag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for musikk, dans og drama, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for idrettsfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for idrettsfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for helse- og sosialfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for naturbruk, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for naturbruk, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for formgivingsfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for formgivingsfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for hotell- og næringsmiddelfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for byggfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for byggfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for tekniske byggfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for tekniske byggfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for elektrofag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for elektrofag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for mekaniske fag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for mekaniske fag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for kjemi- og prosessfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for trearbeidsfag, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for trearbeidsfag, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for medier og kommunikasjon, skolefylke:
1.1.
Elever i studieretning for salg og service, bostedsfylke:
1.1.
Elever i studieretning for salg og service, skolefylke:
1.1.
Elever i landslinjer, bostedsfylke:
1.1.
Elever i landslinjer, skolefylke:
1.1.
Elever i grunnkurs, bostedsfylke:
1.1.
Elever i VKI, bostedsfylke:
1.1.
Elever i VKII, bostedsfylke:
1.1.
Elever med ungdomsrett, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring ved videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved kommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved statlige videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, bostedsfylke:
1.1.
Elever i vgo ved frittstående videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Elever bosatt utenfor skolefylke:
1.1.
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Elever med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, etter bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, etter bostedsfylke, i fjor:
1.1.
Lærlinger, etter læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger, etter læreplassfylke, i fjor:
1.1.
Lærlinger, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, menn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger i allmennfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger i yrkesfaglige studieretninger, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger bosatt utenfor læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger med rett, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, nye, siste år, menn, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger, omfang, læreplassfylke:
1.1.
Lærlinger, omfang, læreplassfylke, i fjor:
1.1.
Personer i videregående opplæring totalt, bostedsfylke:
1.1.
Elever i videregående opplæring, uten voksenstatus, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger totalt, bostedsfylke:
1.1.
Elever 20 år og eldre, uten voksenstatus, bostedsfylke:
1.1.
Lærlinger 21 år og eldre, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, unntatt lærlinger, skolefylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, opplæring/realkomp.vurdering, unntatt lærlinger, skolefylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Søkere og deltakere tilbud tilpasset voksne, menn, bostedsfylke:
1.1.
Voksne som søker sluttkompetanse fra videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Voksne søkere som har fått tilbud om opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med bestått sluttkompetanse forrige skoleår, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med avbrutt opplæringsløp forrige skoleår, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med gjennomført og dokumentert realkompetansevurdering, bostedsfylke:
1.1.
Voksne praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med bestått teorioppl for praksiskandidater/privatister, bostedsfylke:
1.1.
Voksne med tilbud om avkortet opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Søkere til elevplass:
1.1.
Søkere til elevplass som har blitt elev:
1.1.
Elever som har fått oppfylt førsteønske:
1.1.
Søkere til lærlingplass:
1.1.
Søkere til lærlingplass som har blitt lærling:
1.1.
Lærlinger som har fått oppfylt førsteønske:
1.1.
Søkere som ikke har fått plass:
1.1.
Søkere uten rett:
1.1.
Søkere uten rett som har kommet inn:
1.1.
Elever i alternativ VKII i skole, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, kvinner, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, menn, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, menn, bostedsfylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, teknisk fagskole, skolefylke, i fjor:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke:
1.1.
Studenter i fylkeskomm fagskoleutd, annen fagskoleutd, skolefylke, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring:
1.1.
Helårsekvivalenter i fylkeskomm videregående opplæring, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger:
1.1.
Helårsekvivalenter i allmennfaglige studieretninger, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger:
1.1.
Helårsekvivalenter i yrkesfaglige studieretninger, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for allm, øk og adm fag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for byggfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for elektrofag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for formgivingsfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for helse- og sosialfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for hotell- og næringsmiddelfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for idrettsfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for kjemi- og prosessfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon:
1.1.
Helårsekvivalenter i studretn for medier og kommunikasjon, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for mekaniske fag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for musikk, dans og drama, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for naturbruk, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for salg og service, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for tekniske byggfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag:
1.1.
Helårsekvivalenter i studieretning for trearbeidsfag, i fjor:
1.1.
Helårsekvivalenter i landslinjer:
1.1.
Helårsekvivalenter i landslinjer, i fjor:
1.1.
Videregående skoler i alt:
1.1.
Videregående skoler, fylkeskommunale:
1.1.
Videregående skoler, kommunale:
1.1.
Videregående skoler, statlige:
1.1.
Videregående skoler, frittstående:
1.1.
Lærertimer:
1.1.
Elever, skoler med lærertimer:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk:
1.1.
Lærerårsverk, avtalte årsverk minus fravær:
1.1.
Lærere, antall:
1.1.
Lærere, kvinner:
1.1.
Lærere, menn:
1.1.
Lærere i heltidsstilling:
1.1.
Lærere, kvinnelige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere, mannlige, i heltidsstillinger:
1.1.
Lærere 40 år og yngre:
1.1.
Lærere over 50 år:
1.1.
Lærere over 60 år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ungdom 16-18 år, bostedsfylke , Ungdom 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke , Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke ,

Valgt 1 av totalt 178

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000