Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05460: C2. Videregående opplæring - elever, lærlinger og personell - gunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ungdom 16-18 år, bostedsfylke , Ungdom 16-18 år med innvandringsbakgrunn, bostedsfylke , Elever og lærlinger i alt, bostedsfylke ,

Valgt 1 av totalt 178

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000