Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05950: Studenter i fagskole, etter linje og skoleslag (avslutta serie) 2005 - 2005 Revidert

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Religiøs utdanning , Kunstudanning , Kjemi og prosess ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000