Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05459: C1. Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korr bto driftsutg, utdanning i fylkeskommunen (510-590) , Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554) , Korr bto driftsutg til skolelokaler, forvaltning og skyss (510) ,

Valgt 1 av totalt 82

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0300 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Korr bto driftsutg videregående opplæring (510-560, unntatt 554)

Til og med 2004 var også teknisk fagskole (funksjon 554) medregnet.