Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12608: Elever i videregående skoler, etter skole 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever (antall) , Elever, kvinner (antall) , Elever, menn (antall) ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 2020 er elever i private videregående skoler ekskludert fra tabellen. Enhetene i skolepubliseringen defineres ut fra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring. For fylkeskommunale skoler inkluderes også studenter i fagskoleutdanning (inkludert i totalen, samt antall kvinner og menn). Elever ved skoler som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning (næring 85.210, 85.320 og 85.410), er ikke tatt med. Elever som er registrert med elevstatus = V, dvs. deltaker i videregående opplæring i undervisningstilbud tilpasset voksne er inkludert i tallene fordelt på trinn, kjønn og total. Voksne med elevstatus V er ikke fordelt på det enkelte utdanningsprogram. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variable med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler. 14.10.21: Lillehammer VGS er lokalisert på to ulike plasser, Sør og Nord. I tabellen var begge tidligere angitt som 'Lillehammer VGS'. Vinstra VGS manglet i regioninndelingen for Innlandet fylke. Dette er nå rettet.

statistikkvariabel

Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program.

Elever i utdanningsprogram for elektro og datateknologi (antall)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall)

Utdanningsprogrammet «Helse- og sosialfag» har i 2015 endret navn til «Helse- og oppvekstfag».

Elever i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag (antall)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon navn til Teknologi- og industrifag.

Elever på landslinjer (antall)

Antall elever for funksjon 559 Landslinjer omfatter ikke rettighetselever som har lærekontrakt, for eksempel i yrkessjåførfaget. Det vil si at lærlinger som også får en del undervisning som elever, telles bare som lærlinger. Utgifter for funksjon 559 per elev kan derfor være høyere for de fylkene som har slike landslinjetilbud.

Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program.

Elever i utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.

Elever i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.

Elever i utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.

Elever i utdanningsprogram for salg, service og reiseliv (antall)

Nytt utdanningsprogram f.o.m. høsten 2020.