Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11902: Samlede utgifter til videregående utdanning i fylkeskommunen (F) 2015 - 2022

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.06.2023 08:00
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter, per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter, per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Regnskapsdataene omfatter data fra fylkeskommunen inkludert regnskap fra fylkeskommunale foretak, interfylkeskommunale selskaper og – samarbeider. Dette gir det mest dekkende bildet av ressursbruken uavhengig av hvordan tjenesten er organisert i den enkelte fylkeskommunen. Mens dette tidligere ble beskrevet som 'konserndata' omtales det nå som 'fylkeskommuner'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.