Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06939: C1. Konsern - Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2007 - 2016

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
15.03.2018 08:00
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, videregående opplæring, konsern:
?
Korr bto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. refusjon fra andre fylkeskomm, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521-533, 559 alle utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 559 landslinjer, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521 Studiespesialisering, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 527 Idrettsfag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 529 Musikk, dans og drama, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 522 Bygg- og anleggsteknikk, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 523 Elektrofag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 524 Design og håndverk, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 525 Restaurant- og matfag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 526 Helse- og oppvekstfag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 528 Teknikk og industriell produksjon, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 530 Medier og kommunikasjon, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 531 Naturbruk, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 532 Service og samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 533 Kunst, design og arkitektur, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 590 andre undervisningsformål, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 581 voksenoppl etter opplæringsloven, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 554 fagskole, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560), konsern:
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561), konsern:
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 510 skolelokaler og internater, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 515 skoleforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 554 fagskoleutdanning, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ved å drive utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring i skole (510-562, unntatt 554), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ved å drive fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning skolelokaler og internater (510), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning skoleforvaltning (515), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ped. ledelse og ped. fellesutgifter (520), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning alle utdanningsprogram (521-533,559), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning landslinjer (559), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (560), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (562), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Studiespesialisering (521), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Idrettsfag (527), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Musikk, dans og drama (529), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Kunst, design og arkitektur (533), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Elektrofag (523), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Design og håndverk (524), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Restaurant- og matfag (525), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Helse- og oppvekstfag (526), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Teknikk og industriell produksjon (528), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Medier og kommunikasjon (530), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Naturbruk (531), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Service og samferdsel (532), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning voksenopplæring etter opplæringsloven (581), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning fagskoleutdanning (554), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning andre undervisningsformål (590), konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1.1.
Mva-refusjon investering, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Mva-refusjon drift, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring, konsern:
1.1.
Bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. refusjon fra andre fylkeskomm, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521-533, 559 alle utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 559 landslinjer, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521 Studiespesialisering, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 527 Idrettsfag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 529 Musikk, dans og drama, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 522 Bygg- og anleggsteknikk, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 523 Elektrofag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 524 Design og håndverk, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 525 Restaurant- og matfag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 526 Helse- og oppvekstfag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 528 Teknikk og industriell produksjon, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 530 Medier og kommunikasjon, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 531 Naturbruk, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 532 Service og samferdsel, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 533 Kunst, design og arkitektur, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 590 andre undervisningsformål, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Lønnsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 581 voksenoppl etter opplæringsloven, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 554 fagskole, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560), konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561), konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 510 skolelokaler og internater, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 515 skoleforvaltning, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 554 fagskoleutdanning, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ved å drive utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring i skole (510-562, unntatt 554), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ved å drive fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning skolelokaler og internater (510), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning skoleforvaltning (515), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ped. ledelse og ped. fellesutgifter (520), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning alle utdanningsprogram (521-533,559), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning landslinjer (559), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (560), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (562), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Studiespesialisering (521), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Idrettsfag (527), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Musikk, dans og drama (529), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Kunst, design og arkitektur (533), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Elektrofag (523), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Design og håndverk (524), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Restaurant- og matfag (525), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Helse- og oppvekstfag (526), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Teknikk og industriell produksjon (528), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Medier og kommunikasjon (530), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Naturbruk (531), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Service og samferdsel (532), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning voksenopplæring etter opplæringsloven (581), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning fagskoleutdanning (554), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning andre undervisningsformål (590), konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern , Mva-refusjon investering, videregående opplæring, konsern , Mva-refusjon drift, videregående opplæring, konsern ,

Valgt 1 av totalt 90

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000