Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

06939: C1. Konsern - Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2007 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern , Mva-refusjon investering, videregående opplæring, konsern , Mva-refusjon drift, videregående opplæring, konsern ,

Valgt 1 av totalt 90

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000