Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12185: Undervisningsstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgruppe, kompetanse og heltid- og deltidsstillinger (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undervisningsstillinger i videregående opplæring

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Lærere (antall)

T.o.m 2017 telles personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk, selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning. F.o.m 2018 regnes ikke personer som ikke har yrkeskode

Lærere (prosent)

T.o.m 2017 telles personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk, selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning. F.o.m 2018 regnes ikke personer som ikke har yrkeskode for undervisning som lærere.