Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12187: Antall skoler og elever i videregående utdanning, etter eierforhold (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene inkluderer både statlige, private og fylkeskommunale skoler. Skoler som i SSBs næringsstandard er definert som fagskole er inkludert i tallene for antall skoler for årene 2015-2018. Dersom en fagskole tilbyr et programområde på videregående, inkluderes disse skolene også i tallene f.o.m. 2019. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) er med i elevtallet. Elever/skoler etter skolefylke.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.