Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11968: Overganger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram forrige år og utdanning i år (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Progresjon , Omvalg ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Elever i alternativ opplæring (AOLOV1), elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) og grunnkompetanseelever (HT i 7 og 8 posisjon i programområdekoden) er ikke inkludert i tallene. Tallene er etter skolefylke. Tallene for 2016-2019 er oppdatert per mars 2021. Elever i kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon studieforberedende var tidligere ekskludert fra tabellen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.