Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05389: Lærlinger, etter kjønn, alder og studieretning. Foreløpige tall (avslutta serie) 2003 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Idrettsfag (Kunnskapsløftet) , Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet) , Studiespesialisering (Kunnskapsløftet) ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

alder

Alder per 31.12, bostedsfylke per 30.09. Lærlinger inkluderer elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb.

studieretning / utdanningsprogram

Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.