Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06414: Videregående opplæring - skoler (avslutta serie) 2001 - 2017

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
20.06.2018 08:00
Antall elever:
Personer
Antall elever, kvinner:
Personer
Antall elever, menn:
Personer
Antall elever i videregående trinn 1 (vg1)/grunnkurs:
Personer
Antall elever i videregående trinn 2 (vg2)/VKI:
Personer
Antall elever i videregående trinn 3 (vg3)/VKII:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for studiespesialisering:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for idrettsfag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (ny ordning):
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for design og håndverk:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for elektrofag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (gammel ordning):
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for naturbruk:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for service og samferdsel:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon:
Personer
Antall elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram:
Personer
Herav antall elever på skolen registrert med voksenstatus:
Personer
Antall elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning:
Personer
Antall elever:
1.1.
Antall elever, kvinner:
1.1.
Antall elever, menn:
1.1.
Antall elever i videregående trinn 1 (vg1)/grunnkurs:
1.1.
Antall elever i videregående trinn 2 (vg2)/VKI:
1.1.
Antall elever i videregående trinn 3 (vg3)/VKII:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for studiespesialisering:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for idrettsfag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (ny ordning):
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for design og håndverk:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for elektrofag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (gammel ordning):
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for naturbruk:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for service og samferdsel:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Antall elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram:
1.1.
Herav antall elever på skolen registrert med voksenstatus:
1.1.
Antall elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall elever , Antall elever, kvinner , Antall elever, menn ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE (FYLKESKOMMUNAL) , 01 BORG VIDEREGÅENDE SKOLE (FYLKESKOMMUNAL) , 01 FREDERIK II VIDEREGÅENDE SKOLE (FYLKESKOMMUNAL) ,

Valgt 0 av totalt 620

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enhetene i skolepubliseringen defineres ut fra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring, for fylkeskommunale skoler inkluderes også studenter i fagskoleutdanning (og inngår også i totaltallet). Før 2005 vil skoler som har både videregående opplæring og fagskoleutdanning inneholde begge grupper uavhengig av eierform. Hvis det er registrert voksne i videregående opplæring i tilbud tilpasset voksne på skolen, er disse tatt med i elevtallene. Variabel elever med voksenstatus er imidlertid en -herav variabel som også inngår i tallene for det enkelte utdanningsprogram. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variable med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler. Elever ved skolen som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning som angitt over, er ikke tatt med. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.