Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05388: Avlagte fag- og svenneprøver, etter studieretning og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002-2003 - 2011-2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002-2003 , 2003-2004 , 2004-2005 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Idrettsfag (Kunnskapsløftet) , Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet) , Studiespesialisering (Kunnskapsløftet) ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

studieretning / utdanningsprogram

Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.