Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

09336: Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat 2010-2011 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningsprogram/studieretninger , Idrettsfag (Kunnskapsløftet) , Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet) ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Avlagte fag- og svenneprøver inkluderer lærlinger, lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. Det er gjort en korrigering av årgangene 2014/2015 t.o.m. 2018/2019. Elever i det videregående programområdet PBPBY4P1-- (Fag for studiekompetanse, etter yrkeskompetanse YSK, 1. år) er fjernet da man ikke oppnår studiekompetanse første året.

utdanningsprogram

Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.