Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11964: Overganger til og fra videregående opplæring, etter overgang (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Direkte overganger fra avsluttet grunnskole på våren til videregående opplæring samme høst, og direkte overgang fra avsluttet videregående opplæring med oppnådd studiekompetanse til høyere utdanning samme høst. Høyere utdanning inkluderer utdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler, militære høgskoler, andre høgskoler, og høyere utdanning i utlandet. Tallet inkluderer også nye studenter ved universitets- og høgskoleutdanning som gir studiepoeng, men blir tatt ved læresteder som ikke er godkjente universiteter eller høgskoler. Personer etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet for videregående opplæring. Tallene er etter bostedsfylke.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.