Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11900: Årsverk i videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i videregående opplæring (antall) , Avtalte årsverk (antall) , Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020, og på ny i mars 2021. Samtidig er det gjort endringer i populasjonene. Ansatte i folkehøyskoler og skoler der både primær- og sekundær-næringskode er fagskole er ikke lenger inkludert i tallene. I tallene for lærere inkluderes kun ansatte med yrkeskode som tilsier at de er lærere. I tallene for elever er personer som er registrert som fagskolestudenter ekskludert. Hovedendringen i 2021 består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.