Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11900: Årsverk i videregående opplæring (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Sysselsatte i videregående opplæring (antall):
antall
Avtalte årsverk (antall):
antall
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (antall):
antall
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (prosent):
prosent
Avtalte årsverk ledere (antall):
antall
Avtalte årsverk ledere, ekskludert lange fravær (antall):
antall
Avtalte årsverk lærere (antall):
antall
Avtalte årsverk lærere, ekskludert lange fravær (antall):
antall
Elever per lærerårsverk (antall):
antall
Sysselsatte i videregående opplæring (antall):
4. kvartal
Avtalte årsverk (antall):
4. kvartal
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (antall):
4. kvartal
Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (prosent):
4. kvartal
Avtalte årsverk ledere (antall):
4. kvartal
Avtalte årsverk ledere, ekskludert lange fravær (antall):
4. kvartal
Avtalte årsverk lærere (antall):
4. kvartal
Avtalte årsverk lærere, ekskludert lange fravær (antall):
4. kvartal
Elever per lærerårsverk (antall):
4. kvartal (lærerårsverk), 01.10 (elever)
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i videregående opplæring (antall) , Avtalte årsverk (antall) , Avtalte årsverk, ekskludert lange fravær (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020, og på ny i mars 2021. Samtidig er det gjort endringer i populasjonene. Ansatte i folkehøyskoler og skoler der både primær- og sekundær-næringskode er fagskole er ikke lenger inkludert i tallene. I tallene for lærere inkluderes kun ansatte med yrkeskode som tilsier at de er lærere. I tallene for elever er personer som er registrert som fagskolestudenter ekskludert. Hovedendringen i 2021 består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.