Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12933: Undervisningsstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgruppe og kompetanse (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Den registerbaserte personellstatistikken, som er grunnlaget til denne statistikken, er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små. I tillegg ble tallene for kompetanse oppdatert i 2021 for alle årganger. Tallene for 2015-2018 ble endret med en ny inndelig på lærerkompetanse og endringer i populasjonen mars 2020. For personer som var ferdig på et studium i statistikkåret, vil disse ikke bli kategorisert som at de har oppnådd kompetansen før i publiseringen av juni tallene. Undervisningsstillinger i skoler der både primær- og sekundær-næringskode er fagskole er ikke lenger inkludert i tallene. I tallene for lærere inkluderes kun ansatte med yrkeskode som tilsier at de er lærere.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.