Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
09012: Avlagte fag- og svenneprøver, etter elevens alder, læreform og resultat 1998-1999 - 2018-2019
Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Avlagte fag- og svenneprøver:
personer
Referansetid
Avlagte fag- og svenneprøver:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
alder
læreform
resultat
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
læreform

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
resultat

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alder per 31.12. Praksiskandidater inkluderer fagbrev på jobb.

Brukerveiledning for statistikkbanken