Videregående opplæring og annen videregående utdanning

09012: Avlagte fag- og svenneprøver, etter elevens alder, læreform og resultat 1998-1999 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

læreform

Totalt 4 Valgte

Søk

resultat

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Avlagte fag- og svenneprøver:
personer
Referansetid
Avlagte fag- og svenneprøver:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alder per 31.12. Praksiskandidater inkluderer fagbrev på jobb.

Brukerveiledning for statistikkbanken