Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

09012: Avlagte fag- og svenneprøver, etter elevens alder, læreform og resultat 1998-1999 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998-1999 , 1999-2000 , 2000-2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alder per 31.12. Praksiskandidater inkluderer fagbrev på jobb.