Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11899: Personer i videregående opplæring, etter skolefylke el. læreplassfylke (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viser elever og lærlinger i videregående opplæring der både statlige, private og fylkeskommunale skoler ingår. Fagskolestudenter er ikke inkludert i tallene. For årene 2015-2016 er AOLOV0-elever inkludert i tallene. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.