Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11899: Personer i videregående opplæring, etter skolefylke el. læreplassfylke (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
15.03.2019 08:00
Elever som går på skole utenfor bostedsfylke (antall):
antall
Elever som går på skole utenfor bostedsfylke (prosent):
prosent
Lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke (antall):
antall
Lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke (prosent):
prosent
Elever som går på skole utenfor bostedsfylke (antall):
31.12
Elever som går på skole utenfor bostedsfylke (prosent):
31.12
Lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke (antall):
31.12
Lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viser elever og lærlinger i videregående opplæring der både statlige, private og fylkeskommunale skoler ingår. Fagskolestudenter er ikke inkludert i tallene. For årene 2015-2016 er AOLOV0-elever inkludert i tallene. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.