Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06401: C. Videregående opplæring - kvalitet (F) (avslutta serie) 2000 - 2016

Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
15.03.2018 08:00
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år:
Prosent
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
Prosent
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
1.1.
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid , Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år , Andel beståtte fag- og svenneprøver ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For videregående opplæring er det valgt å knytte enkelte av indikatorene som allerede publiseres under overskriftene 'resultater' og 'gjennomstrømning' til en oversikt over kvalitetsindikatorer i KOSTRA. Det innebærer at det foreligger tidsserier for tallene, og dessuten at det foreligger en rekke andre relaterte indikatorer i KOSTRA-publiseringen 'detaljerte nøkkeltall'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.