Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11895: Personer i videregående opplæring, etter bostedsfylke (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer (antall):
antall
Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram (prosent):
prosent
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (antall):
antall
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent):
prosent
Nye lærlinger siste år (antall):
antall
Elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (prosent):
prosent
Elever i videregående opplæring som er i skoleopplæring (prosent):
prosent
Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent):
prosent
Elever med ungdomsrett (antall):
antall
Elever med ungdomsrett (prosent):
prosent
Lærlinger med rett (antall):
antall
Deltakere i fagopplæring med tilskudd 1 (antall):
antall
Deltakere i fagopplæring med tilskudd 2 (antall):
antall
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (antall):
antall
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (prosent):
prosent
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (antall):
antall
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (prosent):
prosent
Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer (antall):
01.10
Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram (prosent):
01.10
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (antall):
01.10
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent):
01.10
Nye lærlinger siste år (antall):
01.10
Elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole (prosent):
01.10
Elever i videregående opplæring som er i skoleopplæring (prosent):
01.10
Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent):
01.10
Elever med ungdomsrett (antall):
01.10
Elever med ungdomsrett (prosent):
01.10
Lærlinger med rett (antall):
01.10
Deltakere i fagopplæring med tilskudd 1 (antall):
01.10
Deltakere i fagopplæring med tilskudd 2 (antall):
01.10
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (antall):
01.10
Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke (prosent):
01.10
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (antall):
01.10
Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer (antall) , Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram (prosent) , Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viser elever og lærlinger i videregående opplæring der både statlige, private og fylkeskommunale skoler ingår. Fagskolestudenter er ikke inkludert i tallene. Personer etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke, og personer med skolefylke i utlandet eller Svalbard er ikke inkludert. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram (prosent)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent)

Fra regnskapsåret 2016 omfatter også fagopplæring i skole, vg3.