Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11895: Personer i videregående opplæring, etter bostedsfylke (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer (antall) , Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram (prosent) , Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (antall) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viser elever og lærlinger i videregående opplæring der både statlige, private og fylkeskommunale skoler ingår. Fagskolestudenter er ikke inkludert i tallene. Personer etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke, og personer med skolefylke i utlandet eller Svalbard er ikke inkludert. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Deltakere i studieforberedende utdanningsprogram (prosent)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (antall)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Elever i videregående opplæring som er i fagopplæring (prosent)

Fra regnskapsåret 2016 omfatter også fagopplæring i skole, vg3.