Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
09014: Folkehøgskoler, langkurs. Elever, etter alder, kjønn og resultat (F) 2009-2010 - 2018-2019
Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Referansetid
Elever:
Skoleåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
alder
kjønn
resultat
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
resultat

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken