Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05601: Elever, lærlinger, studenter og deltakere i videregående opplæring, etter kjønn, alder og utdanningsinstitusjon (avslutta serie) 2004 - 2010

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Voksne i tilpassede løp er inkludert i tallene. Tall for fylkeskommunale fagskoler er ikke inkludert for 2009, pga utsikkerhet i innrapporteringen. Fagskoler er ikke inkludert i tallene fra og med 2015. For året 2018 ble det ikke rapportert tall for befalskolene, som førte til et lavere antall elever i annen videregående utdanning