Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05347: Elever i teknisk fagskole, etter linje. Foreløpige tall (avslutta serie) 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjemi og prosess , Elektro , Driftsteknikk ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Voksne i tilpassede løp er inkludert i tallene.