Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

04919: C. Videregående opplæring - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2005

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år , Mva-kompensasjon drift, videregående opplæring per innbygger 16-18 år (kroner) , Mva-kompensasjon investering, videregående opplæring pr. innbygger 16-18 år (kroner) ,

Valgt 1 av totalt 125

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Korr bto driftsutg til landslinjer (559), per elev

Tallene er noe usikre, spesielt før 2005, pga. fylkenes ulike bruk av kurskoder mht. elever i landslinjer. Tall for Telemark er utelatt fordi antall elever på landslinjer i 2004, som inngår i beregningen, var feil.