Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
09378: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt) (F) 2010 - 2019
Sist endret
26.02.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Lærlinger:
personer
Lærekandidater:
personer
Referansetid
Elever:
01.10
Lærlinger:
01.10
Lærekandidater:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
studieretning / utdanningsprogram
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
studieretning / utdanningsprogram

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 2012 ble om lag 1800 nettskoleelever inkludert i statistikken. Rundt 1500 av disse var elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Lærlinger inkluderer lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken