Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

13037: Resultater blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Filgrunnlaget er laget ved å kombinere igangværende elever per 01.10 med resultatfilen fra det samme skoleåret. Tallene er etter skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.