Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

13159: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter kjønn, innvandringskategori og utdanningsprogram 2012 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningsprogrammer , Idrettsfag , Musikk, dans og drama ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning. Høsten 2020 ble det innført ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram. Design og håndverk og Service og samferdsel ble splittet opp, og erstattet av fire nye utdanningsprogrammer. De som begynte høsten 2019 eller tidligere, følger gammel ordning. For 2020 er 99 lærlinger/lærekandidater ført med en midlertidig programområdekode (NYFAG3), for lærefag hvor det per 01.08.2020 ikke var publisert nye programområdekoder. Dette fører til at man ikke kan knytte denne gruppen til et utdanningsprogram, og de er ekskludert fra tabellen.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

utdanningsprogram

Elektro og datateknologi

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.

statistikkvariabel

Lærlinger og lærekandidater

Inkluderer elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb.