Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05430: Elever i videregående opplæring, etter kurstrinn og studieretning/utdanningsprogram 2001 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kurstrinn
studieretning / utdanningsprogram

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 27

kurstrinn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

studieretning / utdanningsprogram

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Studiespesialisering (Kunnskapsløftet) , Idrettsfag (Kunnskapsløftet) , Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet) ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenter på forkurs for ingeniørhøgskole er inkludert i tallene til og med årgang 2004.
Ny struktur i videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006/07.
I 2012 ble om lag 1800 nettskoleelever inkludert i statistikken. Rundt 1500 av disse var elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Lærlinger inkluderer lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning.

Brukerveiledning for statistikkbanken