Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12188: Netto driftsutgifter i videregående opplæring i fylkeskommunen, etter funksjon (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 510 Skolelokaler og internatbygninger , 515 Fellesutgifter og støttefunksjoner for videregående opplæring , 520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Regnskapsdataene omfatter data fra fylkeskommunen inkludert regnskap fra fylkeskommunale foretak, interfylkeskommunale selskaper og – samarbeider. Dette gir det mest dekkende bildet av ressursbruken uavhengig av hvordan tjenesten er organisert i den enkelte fylkeskommunen. Mens dette tidligere ble beskrevet som 'konserndata' omtales det nå som 'fylkeskommuner'.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.