Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05364: Lærlinger, etter kjønn og studieretning/utdanningsprogram 2003 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bygg- og anleggsteknikk (Kunnskapsløftet) , Design og håndverk (Kunnskapsløftet) , Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Lærlinger inkluderer elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. For 2020 er 99 lærlinger/lærekandidater ført med en midlertidig programområdekode (NYFAG3), for lærefag hvor det per 01.08.2020 ikke var publisert nye programområdekoder. Dette fører til at man ikke kan knytte denne gruppen til et utdanningsprogram, og de er ekskludert fra tabellen.

studieretning / utdanningsprogram

Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.