Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

05390: Avlagte fag- og svenneprøver, etter kjønn, alder og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002-2003 - 2011-2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002-2003 , 2003-2004 , 2004-2005 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

alder

Alder per 31.12, bostedsfylke per 30.09. Lærlinger inkluderer elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb.