Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11966: Oppfølgingstjenesten i videregående opplæring (F) 2015 - 2022

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.06.2023 08:00
Ungdommer som tilmeldes OT (antall):
antall
Ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår (antall):
antall
Ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår (prosent):
prosent
Ungdommer som tilmeldes OT (antall):
15.06
Ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår (antall):
15.06 (tilmeldt OT), 01.10 (utdanning), 4. kvartal (sysselsatt)
Ungdommer i OT som er i utdanning og/eller arbeid neste skoleår (prosent):
15.06 (tilmeldt OT), 01.10 (utdanning), 4. kvartal (sysselsatt)
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid. Alder ved utgangen av regnskapsåret. Fra og med publiseringen juni 2019 blir tall for oppfølgingstjenesten publisert ett år tidligere, og tallene har blitt oppdatert bakover i tid. Tidligere, for eksempel for regnskapsåret 2018, gjaldt tallene for ungdommer tilmeldt OT skoleåret 2016/2017 og utdannings-/sysselsettingsstatus ved 2017. Nå gjelder tallene for det samme regnskapsåret ungdommer tilmeldt OT skoleåret 2017/2018 og utdannings-/sysselsettingsstatus ved 2018. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.