Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11966: Oppfølgingstjenesten i videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid. Alder ved utgangen av regnskapsåret. Fra og med publiseringen juni 2019 blir tall for oppfølgingstjenesten publisert ett år tidligere, og tallene har blitt oppdatert bakover i tid. Tidligere, for eksempel for regnskapsåret 2018, gjaldt tallene for ungdommer tilmeldt OT skoleåret 2016/2017 og utdannings-/sysselsettingsstatus ved 2017. Nå gjelder tallene for det samme regnskapsåret ungdommer tilmeldt OT skoleåret 2017/2018 og utdannings-/sysselsettingsstatus ved 2018. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.