Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12609: Utvalgte nøkkeltall for videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) , Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) , Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2019 publiseres gjennomføringstall kun i statistikken 'Gjennomføring i videregående opplæring'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)

Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.