Historisk statistikk: Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn

SSB har nå digitalisert alle utgivelser 1828-1999, se Digitaliserte publikasjoner

Om historisk arbeidskraftstatistikk og historisk lønnsstatistikk

Arbeidskraft


Et utvalg fra Norges offisielle statistikk (Publikasjoner i pdf-format)

SSB har nå digitalisert alle eldre publikasjoner. For en oversikt over publikasjonene i pdf-format, se Digitaliserte publikasjoner

LønnsforholdEt utvalg fra Norges offisielle statistikk (Publikasjoner)

SSB har nå digitalisert alle eldre publikasjoner. For en oversikt over publikasjonene i pdf-format, se Digitaliserte publikasjoner


Et utvalg artikler og analyser


Se også: | Rapporter (1979-) | Samfunnsøkonomiske studier - SØS (1954-) |

Andre statistikkkilder