Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.15 Månedsfortjeneste1 for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. September. Kr
År Begge kjønn Menn Kvinner
I alt Tekniske funksjonærer EDB-funksjonærer Kontorfunksjonærer I alt Tekniske funksjonærer EDB-funksjonærer Kontorfunksjonærer I alt Tekniske funksjonærer EDB-funksjonærer Kontorfunksjonærer
1980 8 497 9 459 8 397 7 592 9 397 9 821 8 896 9 289 6 354 6 553 6 474 6 294
1981 9 675 10 767 9 828 8 475 10 689 11 183 10 397 10 218 7 312 7 621 7 548 7 226
1982 10 911 12 313 11 009 9 537 12 046 12 784 11 632 11 441 8 298 8 728 8 666 8 166
1983 12 027 13 651 12 056 10 572 13 324 14 144 12 756 12 803 9 119 9 612 9 535 8 971
1984 13 012 14 745 13 005 11 508 14 421 15 267 13 730 13 951 9 922 10 567 10 453 9 716
1985 14 143 15 928 14 368 12 438 15 786 16 583 15 262 15 275 10 810 11 407 11 607 10 541
1986 15 720 17 583 16 046 13 902 17 591 18 344 16 973 17 281 12 118 12 818 13 175 11 751
1987 17 036 19 124 17 421 15 054 19 076 19 993 18 420 18 677 13 205 14 120 14 271 12 754
1988 17 946 19 839 18 910 15 868 20 074 20 719 19 930 19 758 14 058 14 916 15 656 13 505
1989 18 602 20 652 19 566 16 611 20 759 21 491 20 537 20 422 14 666 15 477 16 322 14 201
1990 19 825 21 624 21 048 17 789 21 989 22 336 22 065 21 886 15 698 16 400 17 596 15 177
1991 20 698 22 674 21 525 18 825 22 846 23 351 22 571 22 910 16 498 17 322 17 976 16 020
1992 21 500 23 495 22 901 19 579 23 754 24 240 23 923 23 745 17 159 17 964 19 286 16 641
1993 22 357 24 385 23 634 20 412 24 601 25 072 24 771 24 712 17 930 19 237 19 645 17 353
1994 22 772 24 692 23 758 20 947 24 867 25 377 24 696 25 004 18 476 19 560 19 980 17 911
1995 23 478 25 170 24 841 21 594 25 559 25 856 25 688 25 540 19 225 20 221 21 324 18 600
1996 24 554 25 313 26 643 22 679 26 546 26 002 27 333 26 652 20 356 20 621 23 385 19 624
1997 25 582 27 949 27 593 23 127 28 005 28 778 28 359 27 131 21 035 22 340 24 575 20 295
1  Omfatter lønn medregnet faste tillegg, skifttillegg, provisjon, gratiale etc., ikke medregnet overtidsbetaling.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnef/ 

Standardtegn i tabeller