Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

9.12 Sysselsatte, etter kjønn og arbeidstid.1 Prosent
År I alt Menn Kvinner
Kort deltid2 Lang deltid3 Heltid4 Kort deltid Lang deltid Heltid Kort deltid Lang deltid Heltid
1972 9,8 12,4 77,8 3,0 5,4 91,6 21,6 24,6 53,8
1973 10,1 12,8 77,1 3,0 5,6 91,5 22,4 25,3 52,3
1974 9,8 13,2 76,9 2,8 5,7 91,5 21,8 26,2 52,0
1975 10,1 13,4 76,6 3,1 5,6 91,3 21,5 26,1 52,4
1976 11,1 15,0 74,0 3,7 6,6 89,7 22,6 28,1 49,3
1977 11,6 15,7 72,8 3,9 6,9 89,2 23,3 29,1 47,6
1978 11,5 14,9 73,5 3,7 6,1 90,2 23,3 28,3 48,4
1979 11,7 15,6 72,7 4,0 6,6 89,4 22,9 28,7 48,4
1980 11,5 15,5 72,9 3,9 5,9 90,2 22,7 29,8 47,5
1981 12,5 15,8 71,6 4,1 6,6 89,3 24,8 29,3 45,9
1982 12,3 16,6 71,2 4,1 6,9 88,9 23,9 30,4 45,7
1983 13,1 16,5 70,4 4,6 7,0 88,4 25,0 29,9 45,2
1984 12,8 16,4 70,9 4,5 6,9 88,5 24,1 29,4 46,4
1985 12,5 15,9 71,6 4,6 6,0 89,4 23,2 29,4 47,4
1986 12,8 15,6 71,6 4,8 5,6 89,6 23,2 28,9 47,9
1987 13,2 15,1 71,7 5,5 5,7 88,8 23,3 27,5 49,3
1988 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1989 13,0 13,4 73,6 4,5 3,9 91,6 23,7 25,2 51,1
1990 13,4 13,2 73,4 5,0 3,8 91,2 23,5 24,6 51,8
1991 13,5 13,2 73,3 5,1 4,0 90,8 23,4 24,2 52,4
1  Tallene før og etter 1988 er ikke helt sammenliknbare. For perioden 1972-1987 er tallene basert på faktisk arbeidstid, mens tallene deretter gjelder avtalt (eventuelt vanlig) arbeidstid. Ved å bruke avtalt arbeidstid framfor faktisk, øker heltidsandelen med ca. 2 prosentpoeng (på bekostning av lang deltid) for så vel kvinner som menn i alt.
2  1-19 timer per uke.
3  For 1972-1987 20-34 timer per uke, senere år 20-36 timer med unntak av personer med arbeidstid 30-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid.
4  For 1972-1987 35 timer og over, senere 37 timer og over medregnet personer med arbeidstid 30-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/aku/ 

Standardtegn i tabeller