Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.20 Månedsfortjeneste1 for ansatte i interesseorganisasjoner. September. Kr
År Begge kjønn Menn Kvinner
I alt Kontorfunksjonærer I alt Kontorfunksjonærer I alt Kontorfunksjonærer
1980 8 663 8 401 10 282 10 596 6 881 6 812
1981 9 465 9 098 11 029 11 381 7 697 7 587
1982 10 633 10 182 12 299 12 541 8 776 8 612
1983 11 454 10 992 13 282 13 436 9 405 9 227
1984 12 150 11 627 14 139 14 416 9 970 9 787
1985 13 168 12 658 15 325 15 667 10 929 10 703
1986 14 753 14 171 17 276 17 536 12 268 12 045
1987 15 449 14 893 18 021 18 148 12 920 12 681
1988 16 569 16 081 19 314 19 691 13 979 13 682
1989 17 015 16 383 19 704 20 041 14 602 14 294
1990 18 042 17 398 20 812 21 142 15 584 15 227
1991 18 800 18 192 21 593 21 867 16 414 16 113
1992 19 237 18 540 22 053 22 107 16 924 16 525
1993 19 813 19 150 22 479 22 098 17 579 17 298
1994 20 346 19 784 23 040 23 099 18 131 17 782
1995 21 168 20 588 23 963 23 909 18 886 18 548
1996 22 409 21 829 25 476 25 487 20 095 19 718
1997 23 105 22 497 26 100 26 248 20 759 20 384
1  Omfatter kontantlønn, naturallønn medregnet gratiale, provisjoner etc., ikke medregnet overtidsbetaling.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnsos/ 

Standardtegn i tabeller