Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.7 Timefortjeneste1 for voksne mannlige arbeidere i bygge- og anleggsbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Kr
År Bygge- og anleggsvirksomhet i alt Byggevirksomhet
I alt Håndverksbedrifter2 Av dette Entreprenørbedrifter Anleggsvirksomhet
Fagarbeidere Hjelpearbeidere
1949 3,97 3,80 3,68 3,71 3,49 3,95 4,86
1950 4,11 3,92 .. 3,82 3,68 .. 4,91
1951 4,61 4,34 .. 4,21 4,04 .. 5,71
1952 5,18 4,80 .. 4,67 4,47 .. 6,45
1953 5,38 5,08 4,91 4,94 4,76 5,27 6,45
19543 5,71 5,40 5,29 5,34 5,08 5,53 6,71
19553 6,02 5,75 5,67 5,73 5,41 5,85 7,02
19563 6,61 6,28 6,29 6,38 5,85 6,28 7,66
1957 6,85 6,30 6,19 6,25 5,91 6,40 8,54
1958 7,32 6,69 6,61 6,68 6,26 6,79 9,07
1959 7,78 7,25 7,24 7,32 6,80 7,26 9,26
1960 8,12 7,71 7,68 7,75 7,32 7,73 9,33
1961 8,76 8,33 8,26 8,34 7,81 8,41 10,12
1962 9,62 9,02 8,96 9,09 8,26 9,08 11,51
1963 10,38 9,59 9,46 9,57 8,82 9,72 12,68
1964 10,93 10,23 10,16 10,29 9,46 10,27 13,29
1965 11,89 11,20 10,89 11,04 10,04 11,46 14,61
1966 12,93 12,13 11,80 11,98 10,68 12,38 15,99
1967 13,82 13,21 12,88 13,12 11,53 13,48 16,56
1968 14,70 14,23 13,89 14,13 12,42 14,37 17,00
1969 15,95 15,23 15,04 15,36 12,90 15,39 18,91
1970 17,55 16,85 16,71 17,02 14,48 16,97 20,40
1971 19,36 18,60 18,29 18,65 16,00 18,87 22,75
1972 21,04 20,03 19,71 20,06 17,44 20,33 25,26
1973 22,64 21,58 21,15 21,54 18,60 22,00 27,31
1974 26,01 24,64 24,06 24,48 21,24 25,17 31,31
1975 30,62 28,83 28,45 28,99 25,08 29,16 37,70
1976 35,29 33,63 33,37 34,06 29,11 33,86 43,03
1977 39,44 37,68 37,27 38,04 32,87 38,06 48,23
1978 43,13 41,07 40,90 41,91 35,60 41,23 53,42
1979 44,97 42,34 41,13 42,07 35,87 42,54 57,04
1980 48,34 45,93 44,85 45,83 38,89 46,22 60,44
1981 52,80 50,43 49,73 50,80 43,25 50,48 66,58
1982 58,71 55,74 55,13 56,14 47,63 55,63 76,14
1983 61,90 59,62 59,18 59,98 51,71 59,54 77,53
1984 65,90 63,71 63,96 64,69 56,73 62,59 81,81
1985 71,08 68,79 68,92 69,71 61,04 67,52 88,36
1986 79,58 75,81 76,33 77,33 67,23 73,98  101,58
1987 94,79 89,92 90,28 92,04 78,22 87,56  119,94
1988  100,01 95,74 95,64 97,54 82,83 94,48  125,31
1989  100,87 98,28 98,37 99,70 85,43 96,56  120,76
1990  102,32 99,12 98,93 99,84 87,38 97,94  128,26
1991  107,02  102,05  102,02  102,78 91,64 98,40  144,60
1992  110,57  103,00  103,68  104,44 93,57 98,23  148,21
1993  113,50  105,04 ..  105,75 95,15 ..  152,35
1994  112,71  106,87 ..  108,07 95,07 ..  145,22
1995  114,16  110,82 ..  111,89 98,66 ..  138,78
1996  118,55  115,60 ..  116,09  101,94 ..  143,84
1997  125,70  122,37 ..  123,22  106,80 ..  155,80
1998  134,65  130,93 ..  132,42  113,88 ..  167,42
1  Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid, betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet.
2  Offshorearbeidere ikke medregnet.
3  Betaling for helge- og høytidsdager medregnet. Betalingen utgjorde 9 øre per time i gjennomsnitt for bygge- og anleggs- virksomhet i alt i 1956.
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og NOS Lønnsstatistikk.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnbygganl/ 

Standardtegn i tabeller