Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon


Historisk statistikk - Nasjonalregnskap

1 Lønn per normalårsverk, 1930-2002 nominelt og reelt. Gjennomsnitt for næringer
År Lønn per normalårsverk i kroner Årlig nominell lønnsvekst i prosent Årlig prisvekst i prosent1 Realønnsvekst i prosent
1930 2 520 .. .. ..
1931 2 420 -4,0 .. ..
1932 2 350 -2,9 .. ..
1933 2 290 -2,6 .. ..
1934 2 290 0,0 .. ..
1935 2 340 2,2 .. ..
1936 2 450 4,7 .. ..
1937 2 660 8,6 .. ..
1938 2 830 6,4 .. ..
1939 2 960 4,6 .. ..
1940 3 300 11,5 .. ..
1941 3 670 11,2 .. ..
1942 3 900 6,3 .. ..
1943 4 070 4,4 .. ..
1944 4 260 4,7 .. ..
1945 4 730 11,0 .. ..
1946 5 240 10,8 .. ..
1947 5 870 12,0 7,5 4,1
1948 6 360 8,3 2,6 5,6
1949 6 670 4,9 4,7 0,2
1950 7 060 5,8 6,2 -0,1
1951 7 990 13,2 11,5 1,4
1952 9 010 12,8 6,8 5,6
1953 9 540 5,9 1,8 4,2
1954 10 040 5,2 4,1 1,0
1955 10 670 6,3 2,3 3,9
1956 11 640 9,1 4,1 4,7
1957 12 420 6,7 3,3 3,3
1958 13 260 6,8 3,5 3,2
1959 13 970 5,4 2,3 3,1
1960 14 560 4,2 0,2 4,2
1961 15 510 6,5 2,9 3,3
1962 17 150 10,6 4,4 5,9
1963 18 270 6,5 3,0 3,5
1964 19 610 7,3 4,6 2,6
1965 21 160 7,9 4,2 3,4
1966 22 970 8,6 3,5 5,0
1967 25 000 8,8 4,5 4,1
1968 26 820 7,3 3,1 4,0
1969 28 580 6,6 3,5 2,9
1970 30 760 7,6 9,8 -1,9
1971 34 610 12,5 6,4 5,7
1972 37 920 9,6 6,9 2,5
1973 41 890 10,5 7,4 2,9
1974 47 530 13,5 9,7 3,4
1975 55 810 17,4 11,1 5,7
1976 63 410 13,6 8,6 4,6
1977 69 920 10,3 8,7 1,5
1978 76 020 8,7 8,1 0,6
1979 78 620 3,4 5,4 -1,9
1980 86 320 9,8 9,5 0,3
1981 96 620 11,9 13,0 -0,9
1982  107 650 11,4 11,3 0,1
1983  117 380 9,0 8,4 0,6
1984  126 320 7,6 6,0 1,5
1985  135 830 7,5 5,8 1,7
1986  148 200 9,1 7,0 2,0
1987  161 140 8,7 8,2 0,5
1988  170 730 6,0 5,9 0,1
1989  178 180 4,4 4,9 -0,5
1990  186 710 4,8 4,6 0,2
1991  196 290 5,1 3,7 1,4
1992  203 900 3,9 2,3 1,6
1993  210 920 3,4 2,5 1,0
1994  217 280 3,0 1,0 2,0
1995  224 550 3,3 2,3 1,0
1996  234 530 4,4 1,3 3,1
1997  245 870 4,8 2,4 2,4
1998  261 880 6,5 2,5 3,9
1999  276 020 5,4 2,0 3,4
2000  288 580 4,6 2,9 1,6
2001  303 840 5,3 2,2 3,0
2002  320 310 5,4 1,4 4,0
1  Nasjonalregnskapets prisindeks for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner. Før 1970: nasjonalregnskapets ureviderte prisindeks for privat konsum.
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. For 2004-2007 er lønn per normalårsverk korrigert for endringer i langtidssykefravær, se Økonomiske analyser 1/2008.
Fra november 2011 har SSB sluttet å publisere tall for lønn per normalårsverk. Oppdaterte tall for årslønnsvekst, påløpt og vekst i reallønn finnes i Statistikkbanken.

Standardtegn i tabeller