Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

10.2 Måneds- og timefortjeneste1 for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk. September. Kr
År Ansatte i jordbruk Ansatte i gartnerier og hagebruk
Månedslønte menn Timelønte Månedslønte menn Timelønte
I alt Gårdsbestyrere Agronomer, formenn Gårdsarbeidere Røktere Menn Av dette gårdsarbeidere Kvinner Menn Kvinner
1968 1 570 2 187 1 806 1 403 1 597 8,38 8,41 7,88 .. .. ..
1969 1 700 2 298 1 909 1 489 1 721 8,77 8,77 8,15 .. .. ..
1970 1 941 2 500 2 205 1 684 1 947 10,06 10,07 9,45 .. .. ..
1971 2 146 2 726 2 372 1 878 2 153 11,14 11,17 10,66 2 230 11,42 9,48
1972 2 356 3 022 2 612 2 055 2 372 12,16 12,10 11,85 2 483 12,55 10,57
1973 2 677 3 356 2 952 2 386 2 643 13,64 13,69 12,97 2 696 13,93 11,87
1974 3 111 3 760 3 447 2 772 3 086 16,26 16,27 14,85 3 147 16,82 13,99
1975 3 528 4 253 3 902 3 182 3 503 18,76 18,65 17,18 3 589 18,75 16,02
1976 4 058 4 970 4 443 3 677 3 998 22,00 22,23 21,05 4 088 22,12 19,39
1977 4 583 5 597 4 991 4 128 4 475 24,67 24,75 23,49 4 523 25,55 22,06
1978 5 054 6 207 5 483 4 452 4 937 26,55 26,66 24,74 4 961 26,78 23,92
1979 5 092 6 230 5 441 4 495 4 968 27,09 26,95 25,27 5 077 26,61 24,24
1980 5 895 7 222 6 332 5 285 5 827 31,63 31,79 29,53 5 961 31,93 28,63
1981 6 533 8 037 6 943 5 888 6 418 34,48 34,67 33,02 6 430 34,23 31,48
1982 7 225 8 905 7 653 6 568 6 897 37,42 37,58 35,24 7 196 36,96 34,69
1983 7 758 9 574 8 356 6 982 7 423 40,39 40,16 37,71 7 628 40,85 36,17
1984 8 223 10 277 8 766 7 261 7 847 42,63 42,39 40,09 8 105 43,20 39,74
1985 8 908 10 985 9 309 7 746 8 418 46,00 46,01 43,58 8 534 46,26 42,29
1986 9 747 11 741 10 295 8 621 9 226 50,34 49,67 47,07 9 474 51,95 47,25
1987 10 337 12 374 10 682 8 909 9 807 54,54 54,15 51,81 10 101 57,34 53,71
1  Omfatter avtalt kontantlønn og naturallønn, men ikke overtidsbetaling.
Kilde: NOS Lønnsstatistikk 1987.

Standardtegn i tabeller